Upravljanje rizicima u kontekstu regulativa - EU AI Act, NIS2, DORA i GDPR

PREDAVAČ

prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Zagreb

Boris Tušek je redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, predsjednik Odbora za edukaciju Hrvatske revizorske komore te član Hrvatskog instituta internih revizora. Autor je više od 500 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu iz područja računovodstva, interne revizije, revizije financijskih izvještaja i korporativnog upravljanja. Ima više od 25 godina iskustva kao predavač i konzultant u područjima računovodstva, interne revizije, revizije financijskih izvještaja i poreza. Radio je 10 godina u praksi, obavljajući poslove revizije sustava internih kontrola i revizije financijskih izvještaja brojnih poslovnih subjekta u Republici Hrvatskoj.

Opis i cilj webinara:

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati sudionike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažmana te angažmana uvida. Detaljno će se uz odgovarajuće primjere pojasniti aktivnosti internog revizora u pripremi planova pojedinačnih revizijskih angažmana, posebice procjena rizika na razini pojedinačnih revizija radi utvrđivanja ciljeva i opsega pojedinačne revizije, prema obvezujućim i preporučenim smjernicama u internoj reviziji te najboljim praksama.

Sadržaj webinara:

 • Planiranje interne revizije
 • Pristup planiranju interne revizije utemeljen na rizicima
 • Relevantne odrednice Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja
 • Povezanost strateškog plana funkcije interne revizije i godišnjeg plana funkcije interne revizije
 • Povezanost godišnjeg plana funkcije interne revizije i planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
 • Proces izrade planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
  •   Razumijevanje konteksta i svrhe angažmana
  •    Prikupljanje informacija za razumijevanje područja ili procesa koji se revidira
  •    Provođenje preliminarne procjene rizika područja ili procesa koji se revidira
  •    Definiranje ciljeva angažmana
  •    Utvrđivanje opsega angažmana
  •    Raspoređivanje resursa za angažman
  •    Dokumentiranje plana
 • Primjeri oblika i sadržaja planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
 • Planiranje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije
 • Povezanost planova pojedinačnih angažmana funkcije interne revizije i programa interne revizije

Webinar je namijenjen:

Specijalistima u privatnom sektoru, bankarskom i nebankarskom financijskom sektoru i javnom sektoru koji rade na poslovima:
• interne revizije
• revizije financijskih izvještaja
• upravljanja rizicima
• revizijskog odbora
• usklađenosti
• računovodstva

Prijavi se>

Ispuni obrazac

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA
petak, 15.12.2023. od 09:00 do 13:00

KOTIZACIJA
119,00 EUR + PDV (896,61 HRK + PDV)

POPUSTI:
– Kod prijave 2 i više polaznika iz iste organizacije, svakom polazniku se odobrava popust od 20%

Platforma
Webinar će biti održan na aplikaciji Microsoft Teams.
Prijavljeni polaznici će dobiti prezentaciju i link na webinar 2 dana prije održavanja webinara.

© Copyright 2023 | Alle Rechte vorbehalten

Voxern | Izrada Web Stranica